خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : آزمایش درخشان توپ فلزی داغ علیه فشفشه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آزمایش درخشان توپ فلزی داغ علیه فشفشه

توپ فلزی داغ علیه فشفشه

آزمایش دزخشان توپ فلزی داغ عیله فشفشه

آزمایش درخشان گذاشتن توپ فلزی داغ و سرخ شده با دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد بر روی تعداد زیادی فشفشه

بیشتر بخوانید »