خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : آزمایش توپ فلزی داغ

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آزمایش توپ فلزی داغ

گوی فلزی داغ علیه آدم برفی

گوی فلزی داغ علیه آدم برفی

آزمایش درخشان گوی فلزی داغ با دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد بر روی آدم برفی

بیشتر بخوانید »

توپ فلزی داغ علیه فشفشه

آزمایش دزخشان توپ فلزی داغ عیله فشفشه

آزمایش درخشان گذاشتن توپ فلزی داغ و سرخ شده با دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد بر روی تعداد زیادی فشفشه

بیشتر بخوانید »

گوی فلزی داغ علیه فندک گازی

توپ فلزی داغ علیه فندک

آزمایش گذاشتن توپ فلزی داغ و سرخ شده با دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد بر روی تعداد زیادی از فندک گازی

بیشتر بخوانید »