خانه / ببین و بساز

ببین و بساز

ساخت اسپینر گالیومی (نوع۴)

ساخت اسپینر گالیومی (نوع4)

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر گالیومی (نوع۳)

ساخت اسپینر گالیومی (نوع3)

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر با مهره (دوبل)

ساخت اسپینر با مهره (دوبل)

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر با مهره

ساخت اسپینر با مهره

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر با لوله مسی

بیشتر بخوانید »

ساخت سه نوع اسپینر با زنجیر چرخ

ساخت سه نوع اسپینر با زنجیر چرخ

بیشتر بخوانید »

ساخت قاب موبایل با چسب حرارتی

ساخت قاب موبایل با چسب حرارتی

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر گالیومی (نوع۲)

ساخت اسپینر گالیومی (نوع۲)

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر گالیومی (نوع۱)

ساخت اسپینر گالیومی (نوع۱)

بیشتر بخوانید »

ساخت موتور سیکلت با قوطی نوشابه

ساخت موتور سیکلت با قوطی نوشابه

بیشتر بخوانید »