ساخت اسپینر با مهره

ساخت اسپینر با مهره

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=”100%”]در این ویدیو هم بازم یه اسپینر با حال رو دارم که این بار با مهره درست میشه.[/box] [box type=”download” align=”aligncenter”…

ساخت باتری با آب نمک

ساخت باتری با آب نمک

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=”100%”]در این ویدیو خیلی خیلی با حال براتون ساخت یه باتری با آب نمک رو داریم که پیشنهاد میکنم حتما حتما…

ساخت اسپینر با لوله مسی

ساخت اسپینر با لوله مسی

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=”100%”]در این ویدیو براتون ساخت یه اسپینر با حال رو داریم که با لوله مسی ساخته میشه.[/box] [box type=”download” align=”aligncenter” class=””…