خانه / پویا

پویا

پویا جشنی: فعال علمی و شیفته خلاقیت و اختراع. دارنده مقام دوم در مسابقات کشوری هوافضا در رشته موشک آبی هدف. در (پیام نور مشهد و ابن سینا دانشگاه تهران) و حضور در دیگر مسابقات مانند: هشتمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه زنجان و نهمین دوره مسابقات هوافضا امیر کبیر و... .

ساخت تانک کنترلی

ساخت تانک کنترلی

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر گالیومی (نوع۴)

ساخت اسپینر گالیومی (نوع4)

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر گالیومی (نوع۳)

ساخت اسپینر گالیومی (نوع3)

بیشتر بخوانید »

۵ ایده با حال با فن کامپیوتر

5 ایده با حال با فن کامپیوتر

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر با مهره (دوبل)

ساخت اسپینر با مهره (دوبل)

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر با مهره

ساخت اسپینر با مهره

بیشتر بخوانید »

ساخت باتری با آب نمک

ساخت باتری با آب نمک

بیشتر بخوانید »

ساخت اسپینر با لوله مسی

بیشتر بخوانید »

ساخت سه نوع اسپینر با زنجیر چرخ

ساخت سه نوع اسپینر با زنجیر چرخ

بیشتر بخوانید »

ساخت قاب موبایل با چسب حرارتی

ساخت قاب موبایل با چسب حرارتی

بیشتر بخوانید »