ساخت ربات متحرک کنترلی خلاقانه

ساخت ربات متحرک کنترلی خلاقانه

ساخت ربات کنترلی خلاقانه (ماشین) [box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”] [button color=”green” size=”medium” link=”http://hw5.asset.aparat.com/aparat-video/c24c3972601212fd28641276ca73633c5899509__89105.mp4?direct=1″ icon=”fa-download” target=”false”]دانلود با کیفیت ۴۸۰p[/button] [/box]

ساخت هواپیمای جنگنده کنترلی

ساخت هواپیمای جنگنده کنترلی

ساخت هواپیمای جنگنده کنترلی [box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”] [button color=”green” size=”medium” link=”http://hw1.asset.aparat.com/aparat-video/a9eb9a95b4f0cf9acf16edac6fceae4c6566384-720p__79818.mp4?direct=1″ icon=”fa-download” target=”false”]دانلود با کیفیت ۷۲۰p[/button] [button color=”orange” size=”medium” link=”http://hw16.asset.aparat.com/aparat-video/a9eb9a95b4f0cf9acf16edac6fceae4c6566384-360p__79818.mp4?direct=1″ icon=”fa-download” target=”false”]دانلود با…

آزمایشی جذاب با باتری و آهنربا

آزمایشی جذاب با باتری و آهنربا

آزمایشی جذاب با باتری و آهنربا [box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”] [button color=”green” size=”medium” link=”http://hw3.asset.aparat.com/aparat-video/cabec8c465db278348eb5cb97840fd4a6566385-720p__25790.mp4?direct=1″ icon=”fa-download” target=”false”]دانلود با کیفیت ۷۲۰p[/button] [button color=”orange” size=”medium” link=”http://hw3.asset.aparat.com/aparat-video/cabec8c465db278348eb5cb97840fd4a6566385-360p__25790.mp4?direct=1″ icon=”fa-download”…

ساخت ماشین برف روب خلاقانه

ساخت ماشین برف روب خلاقانه

ساخت ماشین برف روب با خلاقیت [box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”] [button color=”green” size=”medium” link=”http://hw4.asset.aparat.com/aparat-video/f39a0175ebd22fe63b42d83f86228a476468026-720p__87665.mp4?direct=1″ icon=”fa-download” target=”false”]دانلود با کیفیت ۷۲۰p[/button] [button color=”orange” size=”medium” link=”http://hw15.asset.aparat.com/aparat-video/f39a0175ebd22fe63b42d83f86228a476468026-360p__87665.mp4?direct=1″ icon=”fa-download”…

ساخت بازوی جرثقیلی

ساخت بازوی جرثقیلی

ساخت بازوی جرثقیلی [box type=”download” align=”aligncenter” class=”” width=”100%”] [button color=”green” size=”medium” link=”=http://hw14.asset.aparat.com/aparat-video/a_290e3f34h8kfkhl7fk8j3f8ff452045f67j1f0874486-164u__54ab7.mp4?direct=1″ icon=”fa-download” target=”false”]دانلود با کیفیت ۷۲۰p[/button] [button color=”orange” size=”medium” link=”http://hw5.asset.aparat.com/aparat-video/a_b5c23667h1gbdl0bgo1f6b1bb785378b90f4b3107719-037q__17eb2.mp4?direct=1″ icon=”fa-download” target=”false”]دانلود با کیفیت…