یوبیک

چراغ خواب هوشمند

در این ویدیو آموزش ساخت یک چراغ خواب هوشمند رو داریم که با چند قطعه ساده الکترونیکی ساخته میشه.
نقشه مدار چراغ خواب هوشمند
نقشه مدار چراغ خواب هوشمند