یوبیک

ساخت سه ابزار برای زندگی

هک زندگی با ساخت 3 ابزار کاربردی در خانه

هک زندگی (راحت تر کردن زندگی)

در عرض ۵ دقیقه شما میتوانید هر کدام از این سه ابزار کاربردی رو در خانه خود به سادگی بسازید ، این سه ابزار با USB کار میکنند و شما میتوانید آن را به لپ تاپ و… متصل کنید