یوبیک

ساخت پمپ هوای آکواریوم

ساخت دستگاه پمپ هوای کاواریوم با یک نوشابه قوطی و یک موتور الکتریکی