یوبیک

هواپیمای کنترلی کوچک

ساخت هواپیمای سبک و کوچک کنترلی با قابلیت پرواز

 

در این ویدیو آموزش ساخت یک هواپیمای سبک و کوچک کنترلی که قابلیت پرواز دارد داده میشود