یوبیک

ساخت ربات کنترلی (ماشین کنترلی بیسیم) نوع2

در این فیلم میخوایم با چند تا چیز به درد نخور یه ماشین کنترلی بیسیم و خیلی سریع و ساده درست کنیم.