یوبیک

ساخت اسلحه کلت کاغذی

در این ویدیو ساخت یک اسلحه کلت کاغذی رو داریم که خیلی ساده درست میشه اما قدرت زیادی داره.