یوبیک

ساخت اسلحه تکتیر انداز کاغذی

در این ویدیو ساخت یک اسلحه تکتیر انداز کاغذی رو داریم که خیلی ساده درست میشه اما قدرت زیادی داره.