یوبیک

Creativity - toothpick

خلاقیت های جالب با خلال دندان

با خلال دندان چه کار هایی میشه کرد؟؟ 

کار های جالبی که میتوانیم با خلال دندان انجام بدیم و کار های خودمون رو راحت کنیم.