یوبیک

انفجار فندک گازی

انداختن 500 عدد فندک گازی در داخل آتش

چه اتفاقی می افتد اگر ۵۰۰ عدد فندک گازی را داخل آتش بیاندازید ؟ پیشنهاد میکنیم این ویدئو جذاب رو از دست ندهید