یوبیک

اره برقی (نوع 2)

اره برقی دستی که میتوانید با استفاده از آن چیز های مانند: چوب بستنی پلاستیک و… را برش دهید.