یوبیک

هواپیمای کاغذی

آموزش ساخت هواپیمای کاغذی حرفه ای (نوع 1)

در این فیلم نحوه ساخت هواپیمای کاغذی جت آموزش داده میشود.