یوبیک

دستگاه حباب ساز

آموزش ساخت دستگاه حباب ساز برقی شماره (2)

با استفاده از وسایل ساده و کمی خلاقیت در خانه خود یک حباب ساز برقی بسازید و از حباب بازی لذت ببرید 🙂