یوبیک

آزمایش جذاب علمی فیزیک شماره 1

آزمایش جذاب علمی فیزیک در خانه (شماره 1)

 

این یک نمایش ساده علمی است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد از این آزمایش برای تحت تاثیر قرار دادن دوستان خود یا بحث و نمایش علمی و همچنین برای تحقیق و آزمایش علمی فیزیک برای دانش آموزان در کلاس مورد استفاده قرار گیرد.

[box type=”note” align=”alignright” class=”” width=”auto”]توضیحات بیشتر به زبان انگلیسی :  This is a simple demonstration that can be used to impress your friends using a variety of materials. It also can make a nice investigation for a science fair project or a classroom demonstration. Students can test variables and determine the conditions for the best results. The use of small lights and a camera can help capture the beauty in the movement of the small weight as it arrests the movement of the larger weight as it falls. Or, one other use can be for amusement purposes by turning the demo [/box]