یوبیک

آزمایش فیزیک نوسان شمع

آزمایش جالب فیزیک (نوسان شمع)

در این ویدیو یک آزمایش جالب با یک شمع را داریم که شما هم میتوانید در خانه آن را انجام دهید فقط مراقب باشید.