یوبیک

آزمایش جالب فیزیک (خلا)

آزمایش جالب فیزیک (خلا با شمع)

دراین ویدیو براتون یه آزمایش جالب داریم که با روشن کردن یک شمع داخل یک بطری را خلا میکنیم و آب را بالا میکشیم.