لوازم بهداشتی

مواد موثر موجود در این محصول با افزایش حجم کراتین در مو باعث افزایش نرمی و هیدراته شدن آن می شود. محصول دوفاز کراتینه آریس با توجه به دارا بودن مواد اولیه ای که حاوی فیلتر خاص و انحصاری می باشد مو را در برابر آسیب های ناخواسته مقاوم می سازد، این عمل با کمک …

لوازم بهداشتی ادامه »